מחוללי אדים


                          מחוללי אדים ל"סאונה רטובה" 

דנמר מספקת ומתחזקת את סדרת מחוללי האדים ל"סאונה רטובה המשוכללת ביותר כעולם כיום  - 
סדרת  x plus תוצרת  CAREL.
CAREL היא חברת איכות בינלאומית שמרכזה באיטליה, העוסקת במערכות ניהול אקלים מתוחכמות.
בסדרת מחוללי האדים ל"סאונה רטובה" מתוצרת CAREL האדים מיוצרים באמצעות אלקטרודות טבולות.
בשיטה זו, מורתחים המים המייצרים את האדים על ידי העברת זרם דרכם ממש באמצעות אלקטרודות המחוברות למתח הרשת, וזאת בניגוד לגופי החימום הטבולים במחוללי האדים הישנים.
מיכל המים הוא תרמו פלסטי, בעל אורך חיים גדול, והחלפתו קלה, מהירה ולא יקרה.
יתרונות אלקטרודות טבולות על גופי חימום:

    אורך חיים גדול יותר                                             בתמונה: 
   • פשטות ההחלפה                                                  מחולל בתפוקה
   • בקרת תפוקה פרופורציונלית                                18 ק"ג לשעה
    באמצעות מפלס המים                                         מכסה קדמי פתוח
   • תצוגת מצב הבקרה     


כיצד מתבצעת בקרת התפוקה במחולל
    אדים בעל אלקטרודות טבולות? 

בקרת התפוקה מתבצעת באמצעות בקרת מפלס המים במיכל. 
 מפלס המים קובע את שטח האלקטרודה הפעיל (הטבול במים):
ככל ששטח זה גדול יותר – הזרם דרך המים גבוה יותר, וכן גם
ההספק החשמלי הנמסר למים וכתוצאה מכך גם קצב ייצור 
האדים.
 בקרת המפלס מתבצעת באמצעות פיקוד על ברז המילוי ועל
משאבת הריקון: מערכת הבקרה עוקבת אחר זרם הפעולה,
ו"יודעת" ממנו מה קצב ייצור האדים. כאשר יש צורך להגדיל  

את התפוקה – מבוצע מילוי. ולהיפך: כאשר יש צורך להקטין 
את התפוקה – מבוצע ריקון יזום. 
הזרם אינו קבוע, והוא יורד מעט עם ירידת מפלס המים 
כתוצאה מהאידוי, עד לנקודה שבא המערכת ממלאת את המיכל מחדש.

 


מידע נוסף - קבצי PDF:
מחוללי אדים מסדרת HumiSteam X-PLUS
מחולל אדים מסדרת X-PLUS: הוראות התקנה ותכנות